ขาย โรงแรม รีสอร์ท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

ขายกิจการโรงแรม อัญมณีรีสอร์ท&สโมสรบ้านอัญมณี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ