ขาย ที่ดิน วังโป่ง เพชรบูรณ์

ขายที่ดิน 52 ไร่ 45 ตารางวา ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร 0956539963